Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný lesný úrad Erb - Obvodný lesný úrad Kysucké Nové Mesto

Tento úrad má pôsobnosť v okresoch

  • Kysucké Nové Mesto

Príslušný obvodný lesný úrad v sídle kraja: Žilina

Lokalizácia